Monday, 13 February 2012

90% ialah....90% kejayaan 
dengan memiliki skil (kemahiran) 
PEMASARAN 
(MARKETING)

90% kejayaan 
di dalam berniaga dengan 
BUAT/AMBIL TINDAKAN 
(ACTION)

90% mendapat BANTUAN TABUNG TAQWA 
dengan laksana
 SYARAT TAQWA


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.