Monday, 3 December 2012

Penghargaan Untuk Veteran ATM

Terima kasih atas sumbangan semua warga veteren tentera yang telah berkhidmat bagi menjaga ke amanan negara Malaysia.

Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia dilaksanakan dengan tujuh (7) inisiatif :

1.  program membaikpulih rumah veteran
     (veterans home repair)

2.  pusat sehenti veteran 1 Malaysia
    (veterans access point)

3. program penempatan kerja untuk veteran
   (veterans hiring programme)

4. bantuan keusahawanan
    (entrepreneurs support)

5. meningkatkan penerimaan latihan PERHEBAT oleh industri
    (raise industry acceptance of PERHEBAT training)

6. program keluarga veteran 1 Malaysia
    (veterans family programme)

7. kad privilege 1 Malaysia\
   ( veterans privilege card)

majlis pelancaran  di adakan di SMK Clifford, Kuala Kangsar, Perak
pada 15 Disember 2012.

Perdana Menteri melancarkan majlis berkenaan.

bagi yang berpeluang, sila hadir.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.