Tuesday, 15 January 2013

cashflow games

cashflow game adalah permainan untuk melibat sejauh mana anda memahami keperluan untuk bebas dari belenggu hutang seumur hidup.

ilmu cashflow tiada diajar di universiti/kolej mahupun dibilik darjah. Ilmu ini perlu dicari dari orang yang pakar dibidang cashflow.

apabila anda memahami untuk berjaya dengan CASHFLOW, anda boleh apply di dalam kehidupan anda. Pasti anda berjaya.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.