Thursday, 28 July 2011

Akademi Taipan 181 mengutamakan pembangunan insan setiap bakal graduannya

Akademi Taipan 181 sentiasa proaktif menyediakan modul yang praktikal untuk dilaksanakan oleh bakal graduannya.  Modul berkenaan disampaikan oleh mentor dan pensyarah Akademi Taipan 181. 
Ini adalah sebahagian bakal graduan Akademi Taipan yang hadir. Mereka sedang menghayati modul yang disampaikan oleh penyarah akademi.
Ini adalah dua orang pensyarah yang berkongsi ilmu bagi modul berkenaan iaitu CDM Kartini dan CDM Faridah.  Mereka tidak lokek berkongsi pengalaman demi kejayaan graduan Akademi Taipan 181.
 Bakal graduan ini sedang mempraktikan modul yang dipelajari.
Ini juga bakal graduan yang akan dilahirkan oleh Akademi Taipan 181 untuk tahun ini.

Rasulullah s.a.w bersabda "Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahat". Ilmu yang dipelajari  apabila diamal umpama Pokok yang rendang dan berbuah lebat manakala ilmu yang dipelajari tidak diamal umpama Pokok yang rendang tetapi tidak pernah berbuah pun.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.