Thursday, 6 October 2011

Leading Innovation Ada Di dalam Akademi Taipan Juga

Telah selesai Kursus Leading Innovation anjuran INTAN, Harvard Business School & Charles River Centre.


Seramai lebih kurang seratus orang pemimpin muda sektor awam dipilih oleh JPA supaya pendedahan diterima demi mereka mampu membuat inovasi yang mampu meningkatkan kualiti dan produktiviti negara dengan pelbagai manfaat yang dikecapi negara.
Konsep inovasi dihurai beserta contoh yang telah berjaya iaitu Apple dan IDEO.Diakhir kursus semua peserta menerima sijil penyertaan kursus.


Jika dibanding antara Apple dan IDEO vs. Akademi Taipan. Didapati terdapat kesamaan.


1. Kerja berpasukan yang terdiri daripada pelbagai bidang ilmu dibawah satu bumbung bagi mencapai matlamat yang satu....Kejayaan.


2. Perkongsian idea bagi menghasilkan output berimpak tinggi demi kejayaan bersama.


3. Sentiasa mencari idea baru bagi memastikan kejayaan berterusan diperolehi.


4. Bersedia membuat perubahan dari masa ke semasa secara proaktif.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.